IBAN en BIC

Vanaf 2013 is het verplicht om te betalen met IBAN en BIC. Hieronder zijn de begrippen uitgelegd. De IBAN en BIC zijn te vinden op je bankafschrift.

IBAN International Bank Account Number

Een International Bank Account Number (IBAN) wordt gebruikt om internationale transacties tussen rekeningen en banken gelegen in verschillende landen vlotter te laten verlopen.

Het IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het IBAN bestaat uit een landcode (twee letters), een controlegetal (twee cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.

In tegenstelling tot de BIC, die naar een bepaalde bank verwijst, verwijst het IBAN naar een individuele bankrekening.

BIC - Bank Identifier Code

De Bank Identifier Code, afgekort BIC, is een code die wordt gebruikt bij grensoverschrijdend betalingsverkeer om een bank te identificeren.

Een andere, al wat oudere aanduiding voor hetzelfde begrip is SWIFT-adres.

Terug naar de aanmelding

© 2016 wakeclub - Op alles is onze disclaimer van toepassing.

Top