5 jarig jubileum - Jaarvergadering

De Wakeclub jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 februari 2018 bij de IJsbaan Twente in Enschede. Het Wakeclub bestuur zal de jaarstukken aan u presenteren. Aansluitend aan de jaarvergadering wordt bij de IJsbaan een borrel gedronken.

Let op :  Dit evenement is alleen voor leden.

Planning

19.30 uur Ontvangst bij de IJsbaan Twente
20.00 uur Jaarvergadering
 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de secretaris
 4. Financieel verslag van de penningmeester
 5. Rapportage van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Rooster van aftreden
 9. Bestuursmededelingen
 10. Mededelingen uit de commissies
 11. Rondvraag
21.00 uur Einde jaarvergadering, aperitief
22.00 uur Verwacht einde van deze bijeenkomst


Terug

06-02-2018

 

© 2016 wakeclub - Op alles is onze disclaimer van toepassing.

Top