Jaarvergadering 2019

De Wakeclub jaarvergadering wordt gehouden op woensdag 5 maart 2019 bij Bouwheer Jansen in Enschede. Het bestuur zal de jaarstukken aan u presenteren. Tijdens en na de  jaarvergadering wordt er een borrel gedronken door Bouwheer Jansen.

Let op :  Dit evenement is alleen voor leden.

Planning

19:30 Ontvangst bij de Bouwheer Jansen
20:00 Jaarvergadering
 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de secretaris
 4. Financieel verslag van de penningmeester
 5. Rapportage van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Rooster van aftreden 
 9. Agenda 2019
 10. Bestuursmededelingen
 11. Rondvraag
20:30 Einde jaarvergadering, aperitief
23:00 Verwacht einde van deze bijeenkomst


Terug

05-03-2019

 

© 2016 wakeclub - Op alles is onze disclaimer van toepassing.

Top