Jaarvergadering 2023

Beste leden, om organisatorische redenen hebben we besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar dinsdag 11 april. Vanaf 20.00 zijn we welkom bij onze sponsor Bouwheer Jansen aan het Wolbert 31b.

Zet het in je agenda en hopelijk tot dan!!

De Wakeclub jaarvergadering wordt gehouden op Dinsdag 11 April 2023 vrijdag 17 maart 2023 bij Bouwheer Jansen in Enschede. Het bestuur zal de jaarstukken aan u presenteren. Tijdens en na de  jaarvergadering wordt er een borrel gedronken door Bouwheer Jansen.

Let op :  Dit evenement is alleen voor leden.

Planning

19:30 Ontvangst bij de Bouwheer Jansen
20:00 Jaarvergadering
 
 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de secretaris
 4. Financieel verslag van de penningmeester
 5. Rapportage van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Rooster van aftreden 
 9. Agenda 2022
 10. Bestuursmededelingen
 11. Rondvraag
20:30 Einde jaarvergadering, aperitief
23:00 Verwacht einde van deze bijeenkomst

Locatie

Bouwheer Jansen
Het Wolbert 31B
7547 RA Enschede


Terug

11-04-2023

 

© 2016 wakeclub - Op alles is onze disclaimer van toepassing.

Top